Versluis Training Coaching Advies t.h.o.d.n. Muriël Versluis/SalesDIVA gevestigd aan de
Schoolstraat 68, 6828 GV Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Schoolstraat 68, 6828 GV Arnhem / Postbus 445 6800 AK Arnhem
Tel: 026 8400985
Tel mobiel: + 316 30032335
e-mail: muriel@salesdiva.nl
www.salesdiva.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Versluis Training Coaching Advies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een
contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Versluis Training Coaching Advies verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Versluis Training Coaching Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– je te kunnen bellen/skypen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Versluis Training Coaching Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Als je Versluis Training Coaching Advies een e-mail stuurt of online of via social media met ons chat,
registreren wij deze communicatie. Als je je bijvoorbeeld aan- of afmeldt voor een van onze
nieuwsbrieven. Als je ons belt kunnen wij vragen of klachten vastleggen in onze database. We
kunnen ook telefoongesprekken gebruiken voor trainingsdoeleinden. Telefoongesprekken worden
nooit opgenomen.
– Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je je interesses en
voorkeuren met ons deelt, een reactie plaatst op Facebook, een klantenonderzoek invult of
anderszins.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Versluis Training Coaching Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren zeven jaren voor
administratieve gegevens (denk aan verplichtingen in het kader van de Belastingwetten)
Delen van persoonsgegevens met derden
Versluis Training Coaching Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Versluis Training Coaching Advies blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Versluis Training Coaching Advies gebruikt alleen technische/ functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy en daarnaast performance cookies. Met dit laatste
kan worden gemeten of bijvoorbeeld een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.
Waardoor websites inkomsten kunnen generen, omdat ze hiervoor worden vergoed. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies
door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Versluis Training Coaching
Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar muriel@salesdiva.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van
jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Versluis Training Coaching Advies wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Versluis Training Coaching Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via muriel@salesdiva.nl.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan
ons zijn verbonden. Versluis Training Coaching Advies kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Versluis Training Coaching Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring, bijvoorbeeld in het kader van een verandering van de wetgeving op dit gebied. Het
verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de
wijzigingen op de hoogte bent.

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://social-plus.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie